Cinsel Performans

Cinsel PerformansBilinmesi gereken, erkeklerin ve kadınların hayatı birlikte yaşadıkları, hayatı paylaştıklarıdır. Birlikte yaşayacakları cinsellik de eşitlikle, doğallıkla, birbirlerine duyacakları sevgiyle, saygıyla yaşandığı zaman mutluluk verecektir. Erkeğin aklında hep yaşayan cinsel performans korkusu onu hep kıyaslanma ve küçümsenme ile tehdit edecektir. Deneyimli kadınlar onu cinsel performans açısından hep korkutur. Daha önceden başka deneyleri olan kadının kendini beğenmemesi, öncekilerle kıyaslayarak cinsel performans bakımından partnerini küçümsemesi  erkeğin en büyük korkusu olacaktır. Mazisi temiz kızlar cinsel performans açısından güven vericidir. Geçmiş deneyleri yoktur Her şeyi onunla öğrenecektir. Kıyaslanmak ve küçümsenme tehlikesi yoktur.

Cinsel Performans Artırıcı

Mazisi temiz kız aramanın duygusal yanı da burada çok önem taşır. Eşini tatmin etmek korkusunun kaynağı da cinsel performans yetersizliği korkusudur. Bizde erkekler kadının cinsel doyumunun kendi cinsel performans ları ile sağlandığı kanısındadırlar. Bu kanı kadının cinsel doyumunu erkeğin erkeklik görevi kılar. Eşini tatmin etmek, erkeğin görevidir, bu görevin başarılması da erkeğin cinsel performans ına bağlıdır. Böylece, tatmin edilemeyen, bu nedenle de başka erkeklerle ilişki kuracak durumda olan kadının günahı vebali erkeğin boynundadır. Bu korku nedeniyle erkek cinsel performans bakımından hep güçlü erkek olmak zorunluluğunu duyar. Cinsel ilişkide tek bir başarısızlık, erkeğin yıkılması için yeterli olur. Bunun da iki sonucunu hemen görebiliriz: Birincisi kadınların cinsel doyum taklidi yapmak zorunda kalmaları, ikincisi de hep erkeği cinsel yönden överek korkularını yatıştırma görevlerini yapmaları.

Cinsel Performans Artırıcı İlaçlar

Cinsel başarısızlık durumunda kadının eşini aldatacağı önyargısı da, bu durumdaki erkeğin eşine karşı şiddet kullanmasına yol açar. Erkekler için yaşlanma olgusunun neden cinsel performans ın kaybı ile eşdeğer sayıldığını uzun süre anlayamazsınız. Oysa bu davranış, ilk gençlik yıllarından başlayıp hayat boyu süren bir korkunun ürünüdür. Varoluş nedeni olarak cinsellik orta yaşlardan başlayarak sürecek olan korku da artık cinsel performans ı kaybetmiş olmaktır. Olgun yaş erkekleri, eski cinsel performans larını bulamadıkları cinselliklerinin sembolü olarak seçtikleri kuşlarıyla çok ilgilidirler. Güvendikleri dostlarıyla oturdukları zaman en önemli konuları kuşun uçup uçmadığıdır. Ne yazık ki, kuş iyice tüneğine çekilmiş uyuklamaktadır.

Cinsel Performans Ürünleri

Arada bir, kafesin içine uzanan yeşil bir salata yaprağı ilgisini çekmekte, renkli bir yeme başını kaldırır gibi olmaktadır ama (iç çekme) kuş artık uçmamaktadır. Böylece hayat da bütün anlarım yitirmiştir. Hayatı cinsel performans la özdeşleştiren bu yanlış belki de hiçbir zaman açıklıkla dile getirilmeyen ama erkeklerimizin hayatını çekilmez kılan büyük bir yüktür. Büyük ve yanlış bir yük. Erkeklerimizi bu cinsel performans yükününü altında ezilmekten kurtarmak en önemli toplumsal işlevlerden biri olacaktır. O zaman bilinecektir ki insanın yaşama gücü, hayatını anlamlı kılmakla sürdürülebilir. Hayatı anlamlı kılmak, insanın değer üretmek, değer yaratmak çabasıyla olacaktır.

Cinsel Performans Hapları

Salt içgüdülerin doyurulması, korunma beslenme çoğalma içgüdülerinin doyurulmasıyla sınırlandırılmış bir hayat, insanın yaşama gücünü anlamlı kılmakta yetersizdir. Bu içgüdülerin üzerine kapanmış bir hayatın bir türlü doyuma ulaşmaması, bu sınırların içinde büyüyen doyumsuzluk, yaşamanın temel anlamını bulamamanın sonucudur. O zaman da bilinçsiz bir elde etme çabası, bilinçsiz bir kazanma hırsı, bilinç siz bir cinsel performans arayışı insanın doyumsuz arayışı olur. Ancak, hayatını anlamlı kılmak kavramını bilinçle kazanmış, değer üretmeyi, değer yaratmayı öğrenmiş insanlar bu daraltılmış sınırları aşabilir, cinsel performans bakımından güçlü olmanın değil, erkek ya da kadın olmanın değil, insan olmanın asıl değer olduğunu anlayabilirler. Cinsel mutluluk da onların hakkı olur.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Mastürbasyon

MastürbasyonErgenlik çağında yapılan mastürbasyon, salt cinsel sağlık açısından, seks ilişkisi kurma biçimine göre bir dizi kötülüğü beraberinde getirmektedir. Mastürbasyon önce cinsel yaşamda genci kendi içine dönük yapmakta, cinsel doyuma kolaylıkla varılmakta, karşıt cinsten birisini aramak için itim zayıflamakta, bedensel ve zihinsel gelişme bu itimin zayıflığına bağlı kalmaktadır. Bu, kız olsun erkek olsun, büyük bir gençlik kitlesinin yalnızlığa itilmesi yüzündendir. Günümüzde çoğu gençler arasındaki zararsız mastürbasyon süresi, toplumun seks ilişkilerini engellemesi yüzünden, mastürbasyon dönemini aşmaktadır.

Mastürbasyon Nedir

Seksüel düş kurma, zihinsel durgunluk, önemli siyasal sorunlardan uzaklaşma, cinsel doyum için gencin kendi başına kalmasından ötürüdür; başlangıçta bunlar olmasa bile zamanla aralıksız artar. Ayrıca burjuvazi, iki cinsi bütün birbirinden ayırıp uzaklaştırıyor, genç kız ve erkeklerde eşcinsel mastürbasyon a yol açıyor. Kendisinin şiddetle yasakladığı eşcinselliği böylece kendisi üretiyor Düzenli seks e geçmeyip çok uzayan bir mastürbasyon tehlikesine karşı uyarma görevimizi yapmalıyız: Mastürbasyon dan iğrenen birçok genç, iç ve dış nedenlerden ötürü (cinsel tutukluk, korku, önleme, parasızlık, büyük maddi yoksunluk), artık seks yapamaz.

Seks in en taşkın anları olan 17, 18 ya da 19 yaşlarında eşcinselliği bir çözüm yolu olarak benimsemeseler bile, cinsel rollerini bastırmak, geriye itmek zorundadırlar. Böylece gençler, kuracakları ilişkilerde cinsel bozukluklara, gücün ya da hazzın azalmasına zemin hazırlarlar ve sonraki fiziksel bozuklukların gelişmesini kolaylaştırırlar. Seks sorunları danışma merkezlerinde karşılaştığımız cinsel bozukluk taşıyan kimseler (danışmaya gelen kimselerin % 80′i cinsel bozukluk taşımaktadır) ya ergenlik çağında seksüel etkinliğin baskı altına alınması yüzünden çocukça seks yaşamı düzensizliğini gösteriyorlar, ya ergenlik sırasında uzun bir süre kendilerini tuttuklarını söylüyorlar, ya da az çok uzun bir süre mastürbasyon yaptıklarını açıklıyorlar.

Mastürbasyon Nasıl Yapılır

Özet olarak şunu söylüyoruz: Ergenlik çağında mastürbasyon, gençlerin seksüel yaşamının kapitalizm içindeki güncel koşullarına göre elbette en iyi çözümdür. Ama bu yalnızca belirli bir zaman içindir. Ayrıca bütün gençler için geçerli değildir, çünkü içlerinden çoğu, çok daha erken cinsel ilişki kurmak zorundadır. Gençlerin çoğu, çözüm yolu olarak buldukları mastürbasyon la doyuma varamazlar. Aslında bunlar, sözünü ettiğimiz konuda acı çekmektedirler. Çocukluklarında cinsel baskı altında yetişmiş olduklarından, suçluluk duygusuna kapılmadan kendilerini veremezler. Çoğunun sandığı gibi mastürbasyon, hiçbir zaman gençlerin seks sorunları için çözüm yolu değildir.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Cinsel İsteksizlik

Cinsel İsteksizlikYumurtalığın çalışmasının yetersizliği yüzünden çok küçük kalan cinsel organlar kadının cinsel arzularını azaltır ve cinsel isteksizlik e sebep olurlar. Ama endişe duymamalıdır çünkü evlilik kadının olgunlaşmasına yardımcı olur, zararsız durumların çoğunu düzeltir,  daha sonra cinsel isteksizlik ortadan kalkar ve orgazma ulaşma sağlanır. Döl yatağı ya da fallop boruları, yumurtalıkları ya da diğer cinsel organları iltihaplanan kadınlar cinsel eylem sırasında acı çekerler.

Kadınlarda Cinsel İsteksizlik

Dış organların iltihaplanmalarının aksine, iç organların iltihaplanmaları zor bir şekilde ortaya çıkabilir ve bunlar ilk aşamalarına fark edilmeden geçerler. Kronikleşmiş durumlar cinsel isteksizlik e neden olabilirler. İltihaplanmanın nedeni belsoğukluğuna sebep olan gonokoklar ya da başka basiller, çocuk düşürmeler, doğumlar ya da kirli parmaklarla yapılan temaslar olabilir. Cinsel isteksizlik e  doğum sırasında oluşan yaraların yetersiz tedavisi ya da çok fazla doğum sonrasında gerilen rahim olan tatmin edilmemiş cinsel itkiler sebep olabilir.

Erkeklerde Cinsel İsteksizlik

Doğum sırasında oluşan bir yara, ne kadar küçük olursa olsun, hemen dikilmelidir. Bazı düşüncesiz kadınlar cerrahın bunu yapmasına izin vermez. Cerrahi bir müdahale, bir apışarası yırtığı, yırtık dikildiği sürece endişe uyandırmamalıdır. Ameliyat cinsel içgüdüyü değişikliğe uğratmaz ve cinsel isteksizlik yaratmaz. Cinsel arzu, genellikle, ilk doğumdan sonra azalmaz, hatta arttığı bile söylenebilir. Daha önce orgazmı hiç yaşamamış kadınlar, ilk çocuklarının doğumundan sonra eksiksiz bir tatmine ulaşırlar.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Cinsellik

CinsellikCinsellik tek başına bir olgu değil Cinsellik sorunları bireysel değil toplumsal sorunlardır. Çözüm de birey ölçeğinde değil, toplum ölçeğinde bulunacak. Bir toplumun cinsel ideolojisi, o toplumun tarihinde, gelişme çizgisinde, kültüründe görülebilen ekonomik yapısının, buna bağlı sosyal dokusunun, buradan kaynaklanan değerler sisteminin yansıması onun için de toplumsal cinsel ideolojinin değişimi toplumun yapısal, işlevsel değişimine bağlı. Ama değişimden söz ederken sadece geleneksel çağdaş gibi karşıtlıkları koymak hem yanlış hem şaşırtıcı olacaktır.

Hamilelikte Cinsellik

Her iki yapıyı da olumlu olumsuz özellikleriyle anlayabilmek önemli, Geleneksel yapının neden cinsellik konusunda baskıcı olduğunu anlamaya çalıştık. Çağdaş toplumların insanı metalaştıran ekonomik sosyal yapısını da anlamamız gerekiyor. Ne gelenekselden bunalıp bugüne geçmeye çalışmak çözüm, ne de günümüzden bunalıp geleneksele sığınmak çözüm. Çözüm, insan için doğru olanı önümüze koyup onu gerçekleştirmekte. İnsanın insanı sömürmediği, egemenliklerin son bulduğu, çoğunluğun azınlığı ezmediği, kolektifin bireyi silmediği, refahın dünya yağmalanmadan arttırıldığı, yaratılan değerlerin insanca paylaşıldığı, insanın mutlu olduğu yeni dünya düzeni bulunacaktır.

Kadınlarda Cinsellik

Gene insanlar tarafından insanlar için, kendileri için bulunacaktır. İşte cinsellik de o zaman egemenliklerin aracı olmayacak, sömürü hedefi olmayacak, baskılardan kurtulacak, insanların kendi istekleriyle, kendi doğallıkları içinde mutlu olmak için yaşayacaktan bir iletişim biçimi olacaktır. Cinsellik konusunda bu bir özlem mi, bir hayal mi, gerçekleşecek bir öneri mi? O da bütün insanların, hepimizin kararı olacaktır. Doğrusu da bu değil mi?

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Cinsel Enerji

Cinsel EnerjiEski çağlarda Taocular, kadını ve erkeği aynı derecede öneme sahip birer eş ve rakip olarak görüyorlardı. Cinsel birleşmeleri kozmik düzeyde Yin ve Yang’ın (zıüann) birliğini yansıtıyordu. Sorunların çözümüne ve yaşama karşı değişik yaklaşımları, dünyaya uyum getirdi. Taocular erkeği ateş ve kadını da su olarak tanımlarlar. Ateş birden bire yanmaya başlar, ancak uzun süre devam etmez. Daha önceden de belirtildiği gibi suyun kaynaması uzun zaman alır, aynı şekilde kadının kaynama noktasına ulaşması da uzun sürer. Ancak kadın birkez bu noktaya ulaştı mı, bu durumu uzun bir süre boyunca devam ettirir. Taocular, kadının cinsel enerji olarak erkekten daha güçlü olduğunu kabul ederler.

İnsanlarda Cinsel Enerji

Günümüzde pek çok kadının cinsel açıdan mutsuz olduğunu görüyoruz. Erkeğin ve kadının tepki süreleri birbirinden farklı olduğundan, çoğu zaman cinsel ilişki, kadın henüz tümüyle uyarılamadan meydana gelir. Uyarılma sırasında meydana gelen vajinal kasılımlar yanlış algılanıp, tümden bir orgazm sanılır. Bununla birlikte, kadın orgazmını yalnızca yarıya kadar yaşamış olduğundan, kendini hayal kırıklığına uğramış, yabancılaşmış, sinirli, uykusuz ve yalıtılmış hisseder. Kadın, çok düzeyli tümden orgazmı yaşaması için, tırmanması gereken pek çok basamak olduğunu ve her basamakta bedeninin belirli bir bölümünü cinsel enerji yle doldurması gerektiğini bilmelidir. Tümden orgazm, bedeni enerjiyle doldurduğu ve bedenin her yanına cinsel enerji yaydığı için olağanüstü güzeldir.

Kadında Cinsel Enerji

Ancak bunun tam karşıtı olan ve düşük düzeylerde tekrarlanan orgazm, bedenin tümü değil yalnızca bazı organlar ve salgı bezleri uyarıldığından, bir enerji dengesizliği yaratır. Eğer erkek penisinin sertliğini uzun süre koruyabilirse, basit devinimlerle kadının yüksek düzeylere ulaşmasına yardımcı olabilir ve iki eş de sevişme sırasında elde edebilecekleri en üstün uyuma ulaşırlar. Bu bölümde öğretilen orgazmik çekilme, kadının cinsel bölgesini ısıtarak önündeki engelleri kaldıran ve cinsel enerji sini artıran bir yöntemdir. Yürütülen cinsel araştırmaları temel aldığımızda, kadının ve erkeğin orgazmı arasında, saniyenin onda üçünde meydana gelen ve ritmik titreşimler olarak adlandırılan kasılımlar gibi pekçok paralellik vardır. Aynı zamanda, araştırmalar onu göstermektedir ki, kadının cinsel organları, işlev gören tek bir bütünlük olarak ele alındığında, cinsel birleşme sırasında kadının salgıladığı sıvı, erkeğin salgıladığı sıvı kadardır.

Erkekte Cinsel Enerj

Bu nedenle, kadının orgazmının erkekten daha az ya da daha çok olduğuna inanmamızı sağlayacak yeterli neden yoktur. Taocu bilgeler, kadınların, cinsel enerji yi içeriye ve yukarıya doğru yönlendirmek için erkekler tarafından kullanılan yöntemlerin aynılarını kullanarak, içsel bir simya süreci yardımıyla, enerjiyi bedenlerindeki bazı depoları dolduracak bir enerji türüne dönüştürebileceklerini ve yavaş yavaş en üst düzeydeki ruhsal başarıyı elde edebileceklerini belirtmişlerdir. Orgazmik çekilme, depolanmış cinsel enerji yi yeni bir tür yaşamsal enerjiye (Chi) ve Chi’yi de ruhsal enerjiye (Shen) dönüştürecek Kan ve Li adlı ruhsal çalışma için hazırlayıcı bir uygulamadır.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Penisin Sertleşmesi

Penisin SertleşmesiPenisin sertleşmesi, eylemin tamamlanması için zorunludur ama birkaç yıl sonra, penisin sertleşmesi, yanında eylem arzusunu getirmez. Bu anda, kadın penisi nasıl uyaracağını bilir ama aniden harekete geçmek çok için ısrar etmemelidir. Penisin dikilmesi için cinsel arzunun gerektiğine inanmak hatasına düşer.

Erkeklerde Penisin Sertleşmesi

Okşamalar penisin sertleşme sine yol açabilir ama zorunlu olarak eylem arzusu uyandırmazlar, hele kendiliğinden oluşan sertleşmede durum hiç böyle değildir. Birçok durumda, hayli uzun okşamalar, arzunun yeterli derecede güçlü olabilmesi için zorunludur. Genç evli bir kadının, nasıl genç kocasının okşamaları ve aşk sözleri ile içinde arzu uyanıyorsa, belli bir süre sonra, kadının da kocasını aynı şekilde yönlendirmesi gerekir.

Sekste Penisin Sertleşmesi

Erkek, eylemi tamamlamak için kendini zorlarsa, bu ona hem fiziksel hem de ruhsal açıdan zarar verir.Kendi istediğiyle inisiyatif almadığı sürece, kadının erkeği eyleme teşvik etmemesi gerekir. Zorunlu bir halde, organları birleştikten sonra hareketlerini yönetmelidir. Gerçek bir arzu olmadan,  penisin sertleşmesi ni kaybedecek şekilde, ona basitçe penisini verir. Ama eğer, zaman içinde kendini yeterince uyarırsa, eylemde aktif rol alacaktır.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Cinsel Tatmin

Cinsel TatminBazı ailelerde, çocuktan korunmak için erkek sık sık meniyi vajinaya bırakmaz. Bu da beraber cinsel tatmin i engelleyen şekildir. Çocuktan korunmak için daha emin yollar vardır. Cinsel tatmin i yaşamayan kadın, eşine ihanet etmeye hazır demek değildir. Çok kişi tatmin olmayan kadının eşine ihanete hazır olduğunu sanır. Bu kadınlar zamanla eşlerine karşı soğukluk duyabilirler, ama ihanet ayrı bir psikolojik reaksiyondur. Kadın kendisini küçük gören erkeği affedemez. Bir ihanet söz konusu ise, kadın kendi duygularım yüceltmek ya da eşinin kaba hareketlerini protesto etmek için bunu yapar.

Evlilikte Cinsel Tatmin

İhanette, cinsel tatmin in fizik yönünden çok, kadınını ruhsal durumu, eşinin kendisine karşı hareketlerinin rolü vardır. Erkek eşi ile severek ve kişiliğine değer vererek ilgilenmelidir. Bu ilgi kadının bütün hareketlerine ortak olma şeklinde aşırılık kazanırsa, bu defa ters bir mekanizma ile kadını sıkar. Kadın eşinde görmek istediği erkek kişiliğini bulamamanın ezikliğini duyar.Bu da tehlikeli ilgilere yol açabilir. Bütün hayatı boyunca bir defa bile orgazm olmamış, cinsel temasları gereksiz bir görev, bir yükmüş gibi benimseyen kadınların sayısı da az değildir.Cinsel hayattan nasibini alamamış böyle kadınlar, kişiliklerini başka yönlerde telafiye çalışırlar, örneğin çocuklarına çok düşkün ya da geçimsiz karamsar v.b. olurlar.

İnsanlarda Cinsel Tatmin

Cinsel tatmin sizlikler, genellikle ruhsal alanda yıkım yapar. Cinsel tatmin sizlik kişinin yaşantısı ve yakınları yönünden oldukça önemli bir konudur. Kişinin ruh sağlığı kişilerin ruh sağlıkları ile, bir ahenk içerisinde geliştiği zaman toplumsal huzur ve birlikten söz edilir. Tecrübeler göstermiştir ki, cinsel tatmin ve doyum içerisinde olmayanlar iş yerlerinde ve çevrelerinde rahat olmamaktadırlar. Hatta şaka bile olsa, o gün çok anlayışlı olan bir amir için memurlar ‘Bugün akşam iyiydi galiba’ gibilerden yorumda bulunurlar. Bu yorumda gerçek payı vardır. İnsan çok yönlü sosyal bir varlıktır. Bütün hayatı cinsel olaylarla sınırlanmış değildir. Ama insan hayatında cinsel olayların da rolü çok büyüktür.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Cinsel Sorunlar

Cinsel SorunlarHormonal bozukluklarla uğraşan Endokrinolojistler, cinsel sorunlar için kendilerine başvuran hastaların ancak pek azında hormonal anomalilere rastladıklarını bildirmektedirler. Cinsel sorunlar ın nedenleri çoğunlukla ruhsal endişelerden kaynaklanıyorsa da, bazı vakalarda erkeğin kanında testosteron hormonunun düşük düzeyde olması da iktidarsızlık meydana getirir.

Cinsel Sorunlar Nelerdir

Testosteron oranının düşük olmasını yaratan nedenler de çeşitlidir. Ya testisler bu hormonu yapamaz durumdadır, ya da lokal bir enfeksiyon veya testislere kan taşıyan damarlarda herhangi bir nedenle bozukluklar olmuştur. Nadir de olsa bazen bir tümör hipofız guddesinin işlevini engeller. Öte yandan genetik olarak kromozomların anomalisine bağlı cinsel sorunlar da mevcuttur. Böyle durumlarda erkek erginlik çağının getirdiği, onu erkek yapan özelliklerden yoksundur.

Cİnsel Sorunlar Tedavisi

Vücudunda testosteron salgısı yoktur. Tedaviye alınan bu gibi anomalliler testosteron verilerek düzeltilme yoluna gidilmektedir. Şeker hastalığı, sinir hastalıkları, erken boşalma gibi cinsel yaşamı büyük ölçüde etkileyen durumlar, yine tedavi edilme yoluna gidilerek, düzeltilebilir. Cinsel sorunlar dan biri olan, erken boşalma, bir sinir hastalığının habercisidir. Kendine güvenmeme, huzursuzluk, çekingenlik gibi etkenler de erken boşalmayı meydana getirebilir. Yine sinirsel bir durum olarak mesane boşalımım geç kontrol eden kimselerde erken boşalma görülür.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Cinsel Kuvvet

Cinsel KuvvetErkeğin cinsel kuvvet i sperm üretme kapasitesine bağlıdır. Öte yandan bu kapasite dış fiziksel görünüşe, örneğin penisin boyuna bağlı değildir. Erkek gençliğinde, sperm üretimi çok fazla aktifken olağanüstü doğal erkeksi bir cinsel kuvvet e sahiptir, bu özellikle cinsel eğilimlerinde kendini, frenleme dönemlerini uzattığında söz konusudur.

Erkekte Cinsel Kuvvet

Ama zayıflıklarını kolayca itiraf edemeyen erkekler “gecede iki defa” ya da “tüm geceler” türünden açıklamalara oldukça duyarlıdırlar. Kıskanç olurlar ve umutsuzluğa kapılırlar. Güçleriyle kendini beğenmiş bir şekilde övünen ve bunun ötesinde gerçeği tümüyle saptıran erkekler vardır.

Cinsel Kuvvet Arttırma

Saf bir adam bu abartılı sözlere saf saf inanır ve bütün öz güvenini kaybeder. Cinsel kuvvet in yaş ilerledikçe azalması normaldir. Aynı şekilde erkeğin evlenmeden önce belli bir süre ve birlikteliğin ilk yıllarında çok yüksek bir cinsel kuvvet e sahip olması da normaldir.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Cinsel Güç Artırıcı

Cinsel Güç Artırıcı

Cinsel Güç Artırıcı Nedir?

Cinsel güç artırıcı, cinsel performansı artıran, cinsel soğukluk, sertleşme problemi, ereksiyon sıkıntılarını ortadan kaldırarak cinselliğin daha keyifli bir hal almasını sağlayan ürünlerin, bitkilerin, etki sağlayan her maddenin isimlerine verilen genel bir tanımlamadır. Cinsel güç artırıcı ürünler, cinsel performansı artırdıgı gibi, sosyal durumlardan ve günlük iş hayatınız bize getirdiği yorgunluğu, stresi, halsizliği, cinsel isteksizliği ortadan kaldırır. Erkeklerin ortak sorunlarından olan sertleşme problemlerini ortadan kaldırmaları için, cinsel güç artırıcı ürünlerin çeşitliliği, ereksiyon ve cinsel isteksizlik sorunlarını ortadan kaldırmalarında en büyük destekçileridir. Cinsel güç artırıcı denildiği zaman, akla gelen ilk ürünler cinsel güç artırıcı ilaçlar, cinsel güç artırıcı haplar, cinsel güç artırıcı tabletlerdir. Cinsel güç artırıcı ürünler çok çeşitli olmasıyla birlikte, cinsel güç artırıcı etkileri ve süreleri farklılık göstermektedir. www.cinselgucartırıcı.net sitemizde, her ihtiyaca uygun ceşitli cinsel güç artırıcı ürünler bulabilirisiniz.

Cinsel Güç Artırıcı İlaçların Yan Etkileri Var mıdır?

Cinsel güç artırıcı ürünler, prospektüse uyulduğu sürece hiçbir yan etkiye sebep olmazViagra gibi çok güçlü afrodizyak etkileri olan cinsel güç artırıcı ları alkol ile almamanız önemle tavsiye edilir. Alkol ile birlikte kullanmadığınız cinsel güç artırıcı haplar ve cinsel güç artırıcı ilaçlar, size muhteşem bir cinsel güç sağlarken sağlığınızda hiçbir zarar vermez!

Cinsel Güç Artırıcı İlaçlar ve Haplar Nasıl Etki Gösterir?

Cinsel güç artırıcı ürünler vücuda alınmasıyla birlikte, peniste kan akışını hızlandırır. Daha fazla kan ile buluşan penis sertleşir ve ereksiyon olur. Cinsel güç artırıcı ürünlerin ortak bir noktaları da, sertleşme durumu gerçekleştikten sonra bu etkiyi uzun süre kaybetmemeleridir. Dememiz odur ki cinsel güç artırıcı bir ürün kullandığınızda, ereksiyon sayılarınızı kat ve kat artırabilirisiniz. Örneğin gecede bir kez cinsel aktivite de bulunuyorsanız, bu cinsel güç artırıcı ürün kullanıldıktan sonra bir gecedeki cinsel aktivite sayınızın üçe çıkması anlamına geliyor. Cinsel güç artırıcı ürünlerin uzun süreli kullanımlarında etkileri şöyledir.

•    Cinsel güç artırıcı ürünler, peniste kan akışını hızlandırıp daha sert bir penise sahip olmanızı sağlar

•    Cinsel güç artırıcı, kan dolaşımının hızlı ve yoğun olduğu bir peniste damar tıkanıklıklarını açar

•    Cinsel güç artırıcılar sertleşme problemlerini uzun süre kullanımlarda, tamamen ortadan kaldırır

•    Cinsel güç artırıcılar, size bir gecede birden fazla cinsel aktivite kurmanıza olanak sağlar.

•    Cinsel güç artırıcı ürünler, cinsel yaşamınızın daha performanslı ve daha canlı kalmasını sağlar.

Cinsel Güç Artırıcı Faydaları

Mutlu beraberliklerin anahtarı olan sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam, artık size bir tık kadar yakın. Sizde cinsel güç artırıcı ürünlerin, size sağlayacağı ayrıcalıklardan faydalanmak isterseniz yapmanız gereken tek şey sitemizi inceleyip, kendinize uygun cinsel güç artırıcı ürünlerimizden sipariş vermek.
Yılların vermiş olduğu tecrübe ile cinsel güç artırıcı ürün siparişlerinde, müşterilerimizin gösterdiği hassasiyetin farkındayız. Bu sebepten dolayı sipariş vereceğiniz her cinsel güç artırıcı ürünlerini sizlere gizli paketler içerisinde teslim etmekteyiz. Üstelik cinsel güç artırıcı ürünlerimize kapıda teslim alırken ödeme kolaylığı da sunuyoruz. Evet daha niye bekliyorsunuz ? www.cinselgucartırıcı.net sitemizde satılan cinsel güç artırıcı ürünlerin size sağlayacağı ayrıcalıklardan faydalanarak cinsel hayatınıza yeni bir soluk kazandırın! Unutmayın küçük farklar büyük mutluluklar yaratır, bunuda size cinsel güç artırıcı ürünleri ile www.cinselgucartırıcı.net yaşatır.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | 1 yorum