Frengi

FrengiFrenginin farklı evreleri denilirken ne kastediliyor? Frengi şu süreci izler; erken frengi (birinci ve ikinci evreler), gizli frengi (hastalığın gözle görülür hiçbir belirtisi yok, yalnızca kan testiyle açığa çıkarılabilir) ve geç frengi (geçmişte buna üçüncül frengi denirdi.) Birinci evrede ilk göze çarpan lezyon şankr’dır. Şankr, altı ile on haftada kendi kendine iyileşen ağrısız, sert bir yaradır. Ferngi hastalığında genellikle bu ilk lezyonla birlikte, lezyonun çevresindeki lenf yollarının boşaldığı yerel lenf düğümleri de şişer (örneğin, genital şankrda kasık lenf düğümleri). Lenf düğümlerindeki şişlik de ağrısız ve serttir. Daha sonra, spiroketlerin kan yoluyla bütün vücuda yayılmasıyla hastalık erken frengi nin ikinci evresine ulaşır.

Frengi Testi

Şankrın iyileşmesinden ya kısa süre ya da aylarca sonra ikincil deri lezyonları belirir. Tipik olarak, frengi de deri lezyonları kaşıntı yapmayan genel bir deri döküntüsü ya da deri veya da mukozalarda, kafa derisinden topuklara ve el ayalarına kadar her yerde görülebilen, çok sayıda döküntü şeklinde belirir. Bazen döküntü öylesine geçici ve belirsizdir ki, frengi farkedilmez bile. Bazen de genital bölgede yassı, siğil benzeri oluşumlar belirir. Bu frengi siğillerine condyloma lata adı verilir ve sık görülen zührevi ya da genital siğille karıştırılmaması gerekir. İkinci frengi nin öteki belirtileri özgül belirtiler değildir. Ses kısıklığına yol açan boğaz ağrısı, baş ağrısı, genel halsizlik, kas ağrısı ve başta yerel saç kaybı.

Frengi Nasıl Tedavi Edilir

Bazı kişiler frengi nin bu ikinci evresini bu belirtilerin hiçbiri olmaksızın ya da pek azıyla atlatabilirler. Erken frengi belirtileri olan, yani şankr ya da ikinci evrenin genel deri döküntüleri olan kişiler çevrelerine çok mikrop saçarlar. Deri lezyonlarının hepsinde spiroketler kaynaştığından, erken frengi nin bu evresinde enfekte kişi hastalığı yakın teması olan bir başka kişiye kolayca bulaştırabilir. Tedavi edilmezse, frengi nin ikinci evresindeki deri lezyonları üç ile altı hafta içinde kendiliğinden geçer ve hastalık gizli frengi evresine atlar. Bu evrede hastalığın hiçbir klinik belirtisi yoktur. Hastalık başkalarına da bulaştırılamaz.

Frengi Yaraları

Yalnızca gizli frengi li kadın gebeyse, karnındaki çocuk kolayca hastalanacaktır. Gizli frengi tanısı yalnızca özel bir kan testi ile konabilir. Tedavi edilmeyen her üç kişiden birinde hastalık gizli frengi evresinden, son aşama olan geç frengi evresine atlayacaktır. Hasta on-on beş yıl sonra da bu üçüncü evreye atlayabilir. Spiroketler her organa zarar verebileceğinden, herhangi bir kişide frengi nin bu evrede nasıl seyredeceği belli olmaz. Frengi nin bu evredeki lezyonları her organda, örneğin kalpte, damarlarda, beyinde, omurilikte, kemiklerde, deride vb. harabiyete yol açabilir. 1950′den beri frengi vaka sayısı tehlikeli ölçüde armakta olduğu için, erken frengi nin saptanması ve hastalık etkeniyle karşılaşmış kişilere yardım hayati önemde sorunlardır.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Orgazm

OrgazmHayat hikayelerini incelediğimiz kadınların cinsiyet durumlarında en açık bir şekilde ortaya çıkan hakikat, evlilikte cinsel ilişki esnasında orgazm olma oranıyla, evlenmeden önceki orgazm tecrübeleri arasında büyük bir bağlantının mevcut olduğudur. Görüştüğümüz evli kadınların %36′sı evlenmeden önce hiç bir orgazm tecrübesi geçirmemişler, yani ne mastürbasyon, ne erotik rüya, ne sevişme, ne de homoseksüel temaslar aracılığıyla orgazm olmamış, orgazm olmanın ne demek olduğunu hiç denememişlerdi. Bunlardan %44′ü evliliklerinin ilk yılında kocalarıyla cinsel ilişki lerinde bir tek defa dahi orgazm olmamışlardır. Fakat evlenmeden önce çok az miktarda dahi orgazm tecrübesi geçirmiş kadınların sadece %19′u evliliklerinin ilk yılında orgazm olamamışlardır.

Orgazm Olmak İçin

Evlenmeden önce en az yirmi beş defa orgazm denemesi geçirmiş olanların ise yalnızca %13′ü ilk evlilik yıllarında orgazm güçlüğü çekmişlerdir. Evlenmeden önce herhangi bir vasıtayla hiç orgazm olamamış kadınlardan %25′i evlendikten sonra ilk sene içinde cinsel ilişki lerinin hepsi veya genelinde orgazm olmuşlardı. Fakat evlenmeden önce şu veya bu yoldan orgazm ı tecrübe etmiş kadınların %47′si ilk evlilik yılındaki cinsel ilişki lerinin hepsinde veya çoğunda orgazm olmuşlardır. Evlenmeden önce orgazm tecrübesi geçirmiş olup olmamanın evlilikteki cinsel ilişki ler üzerindeki etkisi, yalnız ilk evlilik yılında değil, fakat daha sonraki yıllarda da kendini göstermeye devam etmektedir.

Orgazm Kremi

Evlilikteki cinsel ilişki lerinde orgazm olan kadınların sayılarını çoğaltmak, evli bir kadının cinsel ilişki lerde daha yüksek oranda orgazm olmasını temin etmek için, evlilikten önceki orgazm tecrübelerinden daha etkili bir tedavi ve tedbir bulunup bulunmadığı şüphelidir. Gerçi evlenmeden önce orgazm tecrübesi geçiren kadınların, evlendikten sonra daha çok ve kolay orgazm olabilmesi, kadının cinsi tabiatından ileri gelen bir şey de olabilir. Yani o kadın zaten çabuk heyecanlanan tabiatta olduğu için, evlenmeden önce de orgazm tecrübesi geçirmiş ve aynı tabiatı dolayısıyla evlilikte yaşadığı cinsel ilişki lerde de orgazm olmak hususundaki başarısı yüksek olmuş olabilir.

Orgazm Aletleri

Fakat evlenmeden önce orgazm tecrübesi geçirmiş olmanın evlilikteki cinsel ilişki lerde daha kolay ve sık orgazm olmayı kolaylaştırdığı, yani bu başarıya doğrudan doğruya hizmet ettiği de kesinlikle görünüyor. Zira daha önce de işaret etmiş olduğumuz gibi, evlenmeden, yani henüz ruhunda bir takım baskı ve korkular yerleşmesine vakit kalmadan önce orgazm alışmak, evlilikteki cinsel ilişki lerin daha başarılı bir şekilde yaşanmasına doğrudan doğruya hizmet etmek demektir.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Gebelikte Cinsel İlişki

Gebelikte Cinsel İlişkiKadınlarda gebelikte cinsel ilişki arzusunun arttığı mı yoksa azaldığı mı sorusu sık sık sorulur. Bu soru fizyolojik bir açıdan incelenirse, cinsel organlarda artan kan akışının kadının gebelikte cinsel ilişki arzusunu arttırması gerektiği görülür. Gebeliğin başında, yeni yeni esnekleşen vajina çeperleri, erkeğe özel bir uyarılma olanağı sağlar. Gebelik döneminde, kadının gebelikte cinsel lişki de etkinlik konusundaki durumu üç grupta toplanabilir: Birinci gruptaki kadın, gebe olduğu zaman, kadınlığından daha çok emin olur. Bu güvenlik duygusu ve arzusu onu o zamana kadar bilmediği bir orgazma ulaştırır.

Gebelikte Cinsel İlişki Pozisyonları

Gebelikte cinel ilişki arzusuna daha fazla konsantre olabilir çünkü artık gebe kalmaktan korkmak için bir sebebi yoktur. Bu izlenim özellikle ilk zamanlar ve ilk hamilelik için geçerlidir. Bununla beraber gebelikte cinsel ilişki esnasında aşırı bir uyarılmadan ve çok sık ve derin ilişkilerden kaçınmalıdır. İkinci gruptaki kadınlarda, anne sevgisi uyanır ve diğer arzuları zayıflatır. Annelik bilinci, gebeliğin ortasına doğru karnındaki fetüsün hareketlerini hisseden kadınlarda tespit edilebilir. Erkeği gebelikte cinsel ilişki den caydırmaya çalışırlar. Bu gruptaki kadınlar, gebelik sırasında geçici bir cinsel soğukluk dönemi yaşarlar. Gebelikte cinsel ilişki den tiksinirler ve eylemin karşısında bir suçluluk duygusu yaşarlar çünkü üremenin eylemin tek amacı olduğuna inanırlar.

Gebelikte Cinsel İlişki Olurmu

Diğerleri ise boş inançlıdır ve eğer gebelikte cinsel ilişki ler sırasında, çocuğun kafasına darbeler gelirse, dünyaya zevk düşkünü ya da budala bir çocuk getirmekten korkarlar. Erken doğuma ya da çocuk düşürmeye yatkın kadınlardan başka, tüm cinsel etkinlikleri reddetmeyi deneyenler akıllıca davranmazlar, çünkü bu halde, erkekle uyum içinde yaşamak çok zordur. Eğer kadın gebelikte cinsel ilişki yi reddetmekte ısrarlıysa, kocasına başka bir şekilde yardım etmelidir. Üçüncü gruba, gebeliği ilerlemiş kadınlar dahildir. O anda, vajina çeperleri gebelikte cinsel ilişki için çok yumuşaktır ve eşler uyarılmayı zorlukla hisseder. Zevk o kadar azdır ki, kadın artık eyleme ilgi duymaz. Son aylarda, döl yatağı gevşediği zaman, sıkılır ve genellikle çok yorgundur.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

G Noktası

G Noktasıİdrar kanalının çevresinde karmaşık bir damar ağı görülür. Bu damarların tıp kitaplarında hiçbir adı olmadığından, bir grup kadın bunu üretral sünger olarak adlandırmıştır. Cinsel uyarılma sırasında buradaki damarlar genişler ve vajinal duvar boyunca bir çıkıntı hissedilir. Bu noktaya, Grafenberg tarafından bulunduğundan G noktası denmektedir. Bu bölge, vajinanın üst kısmında hissedilebilir. Aynı zamanda, G noktası nın bir kadının en uzun parmağından 1,5 cm daha derinde yer aldığı söylenir.

Kadınların G Noktası

Yüz yüze sevişilirken G noktası na ulaşmak güç olabilir. Kadın G noktası nın daha fazla uyarılmasını isterse pozisyon değişikliği gerekebilir. Parmaklar çoğu kez daha doğrudan ve daha etkili araçlardır. Kendini uyaran bir kadın, G noktası na daha rahat ulaşabilmek için çömelmeyi ya da bacakları yukarıda olacak biçimde sırt üstü yatmayı tercih etmelidir. Cinsel birleşme sırasında, eğer kadın yüzüstü yatıyorsa, erkeğin G noktası na ulaşması kolaylaşır. Eğer kadın üstteyse, kendini böyle bir uyarı için daha kolay ayarlayabilir.

G Noktası Neresi

Bazı kadınlar, erkeklerini sımsıkı kucakladıklarında, sertleşmiş penisin tam kasık kemiği üzerinden ve G noktası nın kenarından alt karın bölgelerine sürtünmesi duygusundan zevk alırlar. G noktası uyarıldığında, sıklıkla kadının ilk izlenimi idrar yapma arzusudur. Bununla birlikte seksologlar, eğer baskı uygulamaya devam edilirse, cinsel uyarılmaya doğru bir değişim olacağı yolunda teminat vermektedirler. Öğrencilerimden biri şöyle belirtmektedir. Bir kadın kontrol kliniğinde çalışırken, daima diyafram konusunda konuşurduk.

G Noktası Orgazmı

Kadınların tümü, diyaframdan hoşlanmadıklarını, diyaframın sanki bir yerlerini kapıyormuş gibi hissettiklerini ve bunun da zevk almalarına engel olduğunu söylerlerdi. Bu, G noktası nın henüz herkesçe bilinmediği zamanlarda olan birşeydi. Sanırım kadınların bahsettikleri şey de G noktası ydı. Çoğu kadın, cinsel uyarılmadan bütünün bir parçası olarak zevk almalarına karşın, bazı kadınlar G noktası nın uyarılmasının orgazmı başlattığını bulmuşlardır.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Adet Sancısı

Adet SancısıAdet sancısı konusunda eskiden çok tutulan teorilerden biri gelişmemiş rahime (enfantil rahim) ilişkin olanıydı. Bazı kadınlarda rahimin gövdesi, serviksin büyüklüğüne oranla biraz küçüktür. Doktorlar böyle az gelişmiş bir rahimin kramplar ve şiddetli adet sancısı olmaksızın adet akıntısını kolay kolay atamayacağını düşünüyorlardı. Gerçi bu teori mantığa uygundu, ama gelişmemiş rahimi olan ve adet sancısı çeken kadınların, ovulasyonun önlenmesi yoluyla rahatlayabileceklerinin gösterilmesiyle büyük ölçüde gözden düştü.

Adet Sancısı Nasıl Geçer

Çok tutulan bir başka yaklaşım duruş bozukluğunu suçluyordu. Adet sancısı çeken ve kambur yürüyen yeni yetme kızlara omuzlarını germeleri, kalçalarını ve karınlarını içe çekmeleri, bunun adet sancısı nı kesin olarak tedavi edeceği söylenirdi. Daha ciddi duruş bozuklukları olanlara omuz askıları takılırdı. Bu belki genel görünüşü biraz düzeltirdi, ama adet sancıları sürerdi. Ama bütün bu teoriler arasında en çok kabul göreni, servikal stenoz, yani serviks kanalının daralması teorisiydi.

Adet Sancısı Neden Olur

Serviks kanalı kısmen kapalı olursa, adet akıntısı ve kanını atmak için rahimin daha şiddetli kasılacağım düşünmek mantığa uygundu. Bu nedenle, tedavi tıkanıklığı gidermeye yöneltiliyordu. Doktorlar yıllarca usanmadan adet sancısı çeken genç kızların servikal kanalını genişletmekle uğraştılar. Tek tük gerçek servikal stenoz vakasında geçici rahatlama sağlandı. Servikal dilatasyon (servikal kanalın genişletilmesi) bugün de başka bazı sorunların tedavisinde gerekebilir; ama adet sancısı nda artık bu yöntemin yerini daha etkili başka tedavi yöntemleri almıştır.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

B6 Vitamini

B6 VitaminiB6 vitamini ya da piridoksin adet öncesi depresyonun giderilmesinde etkili olmaktadır. Bu kısmen beyindeki serotonin kan seviyesiyle ilgilidir. Yüksek düzeyde östrojen çeşitli karmaşık biyokimyasal yollardan dolaylı olarak B6 vitamini düzeyini çok düşürmektedir.

B6 Vitamini Nelerde Bulunur

Bu da beyinde serotonin kan seviyesini düşürerek, depresyon ve uykusuzluğa neden olmaktadır. Gerçi B6 vitamini nin tavsiye edilen günlük dozu 2 mg’dır, ama bu tür depresyonu gidermek için genellikle adetten on gün önce başlayarak günde iki kez 20-50 mg B6 vitamini almak gerekmektedir.

B6 Vitamini Nedir

Aynı nedenle doğum kontrol hapı kullanan kadınların da (bu kadınlarda östrojen düzevi yükseleceğinden) B6 vitamini alımını arttırmaları yararlı olabilir. B6 vitamini yönünden zengin besin maddeleri arasında muz, çiğ sebzeler, karaciğer, beyaz tavuk eti, ceviz, fıstık, ayçiçeği tohumu ve buğday sayılabilir.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Cinsel Performans

Cinsel PerformansBilinmesi gereken, erkeklerin ve kadınların hayatı birlikte yaşadıkları, hayatı paylaştıklarıdır. Birlikte yaşayacakları cinsellik de eşitlikle, doğallıkla, birbirlerine duyacakları sevgiyle, saygıyla yaşandığı zaman mutluluk verecektir. Erkeğin aklında hep yaşayan cinsel performans korkusu onu hep kıyaslanma ve küçümsenme ile tehdit edecektir. Deneyimli kadınlar onu cinsel performans açısından hep korkutur. Daha önceden başka deneyleri olan kadının kendini beğenmemesi, öncekilerle kıyaslayarak cinsel performans bakımından partnerini küçümsemesi  erkeğin en büyük korkusu olacaktır. Mazisi temiz kızlar cinsel performans açısından güven vericidir. Geçmiş deneyleri yoktur Her şeyi onunla öğrenecektir. Kıyaslanmak ve küçümsenme tehlikesi yoktur.

Cinsel Performans Artırıcı

Mazisi temiz kız aramanın duygusal yanı da burada çok önem taşır. Eşini tatmin etmek korkusunun kaynağı da cinsel performans yetersizliği korkusudur. Bizde erkekler kadının cinsel doyumunun kendi cinsel performans ları ile sağlandığı kanısındadırlar. Bu kanı kadının cinsel doyumunu erkeğin erkeklik görevi kılar. Eşini tatmin etmek, erkeğin görevidir, bu görevin başarılması da erkeğin cinsel performans ına bağlıdır. Böylece, tatmin edilemeyen, bu nedenle de başka erkeklerle ilişki kuracak durumda olan kadının günahı vebali erkeğin boynundadır. Bu korku nedeniyle erkek cinsel performans bakımından hep güçlü erkek olmak zorunluluğunu duyar. Cinsel ilişkide tek bir başarısızlık, erkeğin yıkılması için yeterli olur. Bunun da iki sonucunu hemen görebiliriz: Birincisi kadınların cinsel doyum taklidi yapmak zorunda kalmaları, ikincisi de hep erkeği cinsel yönden överek korkularını yatıştırma görevlerini yapmaları.

Cinsel Performans Artırıcı İlaçlar

Cinsel başarısızlık durumunda kadının eşini aldatacağı önyargısı da, bu durumdaki erkeğin eşine karşı şiddet kullanmasına yol açar. Erkekler için yaşlanma olgusunun neden cinsel performans ın kaybı ile eşdeğer sayıldığını uzun süre anlayamazsınız. Oysa bu davranış, ilk gençlik yıllarından başlayıp hayat boyu süren bir korkunun ürünüdür. Varoluş nedeni olarak cinsellik orta yaşlardan başlayarak sürecek olan korku da artık cinsel performans ı kaybetmiş olmaktır. Olgun yaş erkekleri, eski cinsel performans larını bulamadıkları cinselliklerinin sembolü olarak seçtikleri kuşlarıyla çok ilgilidirler. Güvendikleri dostlarıyla oturdukları zaman en önemli konuları kuşun uçup uçmadığıdır. Ne yazık ki, kuş iyice tüneğine çekilmiş uyuklamaktadır.

Cinsel Performans Ürünleri

Arada bir, kafesin içine uzanan yeşil bir salata yaprağı ilgisini çekmekte, renkli bir yeme başını kaldırır gibi olmaktadır ama (iç çekme) kuş artık uçmamaktadır. Böylece hayat da bütün anlarım yitirmiştir. Hayatı cinsel performans la özdeşleştiren bu yanlış belki de hiçbir zaman açıklıkla dile getirilmeyen ama erkeklerimizin hayatını çekilmez kılan büyük bir yüktür. Büyük ve yanlış bir yük. Erkeklerimizi bu cinsel performans yükününü altında ezilmekten kurtarmak en önemli toplumsal işlevlerden biri olacaktır. O zaman bilinecektir ki insanın yaşama gücü, hayatını anlamlı kılmakla sürdürülebilir. Hayatı anlamlı kılmak, insanın değer üretmek, değer yaratmak çabasıyla olacaktır.

Cinsel Performans Hapları

Salt içgüdülerin doyurulması, korunma beslenme çoğalma içgüdülerinin doyurulmasıyla sınırlandırılmış bir hayat, insanın yaşama gücünü anlamlı kılmakta yetersizdir. Bu içgüdülerin üzerine kapanmış bir hayatın bir türlü doyuma ulaşmaması, bu sınırların içinde büyüyen doyumsuzluk, yaşamanın temel anlamını bulamamanın sonucudur. O zaman da bilinçsiz bir elde etme çabası, bilinçsiz bir kazanma hırsı, bilinç siz bir cinsel performans arayışı insanın doyumsuz arayışı olur. Ancak, hayatını anlamlı kılmak kavramını bilinçle kazanmış, değer üretmeyi, değer yaratmayı öğrenmiş insanlar bu daraltılmış sınırları aşabilir, cinsel performans bakımından güçlü olmanın değil, erkek ya da kadın olmanın değil, insan olmanın asıl değer olduğunu anlayabilirler. Cinsel mutluluk da onların hakkı olur.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Mastürbasyon

MastürbasyonErgenlik çağında yapılan mastürbasyon, salt cinsel sağlık açısından, seks ilişkisi kurma biçimine göre bir dizi kötülüğü beraberinde getirmektedir. Mastürbasyon önce cinsel yaşamda genci kendi içine dönük yapmakta, cinsel doyuma kolaylıkla varılmakta, karşıt cinsten birisini aramak için itim zayıflamakta, bedensel ve zihinsel gelişme bu itimin zayıflığına bağlı kalmaktadır. Bu, kız olsun erkek olsun, büyük bir gençlik kitlesinin yalnızlığa itilmesi yüzündendir. Günümüzde çoğu gençler arasındaki zararsız mastürbasyon süresi, toplumun seks ilişkilerini engellemesi yüzünden, mastürbasyon dönemini aşmaktadır.

Mastürbasyon Nedir

Seksüel düş kurma, zihinsel durgunluk, önemli siyasal sorunlardan uzaklaşma, cinsel doyum için gencin kendi başına kalmasından ötürüdür; başlangıçta bunlar olmasa bile zamanla aralıksız artar. Ayrıca burjuvazi, iki cinsi bütün birbirinden ayırıp uzaklaştırıyor, genç kız ve erkeklerde eşcinsel mastürbasyon a yol açıyor. Kendisinin şiddetle yasakladığı eşcinselliği böylece kendisi üretiyor Düzenli seks e geçmeyip çok uzayan bir mastürbasyon tehlikesine karşı uyarma görevimizi yapmalıyız: Mastürbasyon dan iğrenen birçok genç, iç ve dış nedenlerden ötürü (cinsel tutukluk, korku, önleme, parasızlık, büyük maddi yoksunluk), artık seks yapamaz.

Seks in en taşkın anları olan 17, 18 ya da 19 yaşlarında eşcinselliği bir çözüm yolu olarak benimsemeseler bile, cinsel rollerini bastırmak, geriye itmek zorundadırlar. Böylece gençler, kuracakları ilişkilerde cinsel bozukluklara, gücün ya da hazzın azalmasına zemin hazırlarlar ve sonraki fiziksel bozuklukların gelişmesini kolaylaştırırlar. Seks sorunları danışma merkezlerinde karşılaştığımız cinsel bozukluk taşıyan kimseler (danışmaya gelen kimselerin % 80′i cinsel bozukluk taşımaktadır) ya ergenlik çağında seksüel etkinliğin baskı altına alınması yüzünden çocukça seks yaşamı düzensizliğini gösteriyorlar, ya ergenlik sırasında uzun bir süre kendilerini tuttuklarını söylüyorlar, ya da az çok uzun bir süre mastürbasyon yaptıklarını açıklıyorlar.

Mastürbasyon Nasıl Yapılır

Özet olarak şunu söylüyoruz: Ergenlik çağında mastürbasyon, gençlerin seksüel yaşamının kapitalizm içindeki güncel koşullarına göre elbette en iyi çözümdür. Ama bu yalnızca belirli bir zaman içindir. Ayrıca bütün gençler için geçerli değildir, çünkü içlerinden çoğu, çok daha erken cinsel ilişki kurmak zorundadır. Gençlerin çoğu, çözüm yolu olarak buldukları mastürbasyon la doyuma varamazlar. Aslında bunlar, sözünü ettiğimiz konuda acı çekmektedirler. Çocukluklarında cinsel baskı altında yetişmiş olduklarından, suçluluk duygusuna kapılmadan kendilerini veremezler. Çoğunun sandığı gibi mastürbasyon, hiçbir zaman gençlerin seks sorunları için çözüm yolu değildir.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Cinsel İsteksizlik

Cinsel İsteksizlikYumurtalığın çalışmasının yetersizliği yüzünden çok küçük kalan cinsel organlar kadının cinsel arzularını azaltır ve cinsel isteksizlik e sebep olurlar. Ama endişe duymamalıdır çünkü evlilik kadının olgunlaşmasına yardımcı olur, zararsız durumların çoğunu düzeltir,  daha sonra cinsel isteksizlik ortadan kalkar ve orgazma ulaşma sağlanır. Döl yatağı ya da fallop boruları, yumurtalıkları ya da diğer cinsel organları iltihaplanan kadınlar cinsel eylem sırasında acı çekerler.

Kadınlarda Cinsel İsteksizlik

Dış organların iltihaplanmalarının aksine, iç organların iltihaplanmaları zor bir şekilde ortaya çıkabilir ve bunlar ilk aşamalarına fark edilmeden geçerler. Kronikleşmiş durumlar cinsel isteksizlik e neden olabilirler. İltihaplanmanın nedeni belsoğukluğuna sebep olan gonokoklar ya da başka basiller, çocuk düşürmeler, doğumlar ya da kirli parmaklarla yapılan temaslar olabilir. Cinsel isteksizlik e  doğum sırasında oluşan yaraların yetersiz tedavisi ya da çok fazla doğum sonrasında gerilen rahim olan tatmin edilmemiş cinsel itkiler sebep olabilir.

Erkeklerde Cinsel İsteksizlik

Doğum sırasında oluşan bir yara, ne kadar küçük olursa olsun, hemen dikilmelidir. Bazı düşüncesiz kadınlar cerrahın bunu yapmasına izin vermez. Cerrahi bir müdahale, bir apışarası yırtığı, yırtık dikildiği sürece endişe uyandırmamalıdır. Ameliyat cinsel içgüdüyü değişikliğe uğratmaz ve cinsel isteksizlik yaratmaz. Cinsel arzu, genellikle, ilk doğumdan sonra azalmaz, hatta arttığı bile söylenebilir. Daha önce orgazmı hiç yaşamamış kadınlar, ilk çocuklarının doğumundan sonra eksiksiz bir tatmine ulaşırlar.

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Cinsellik

CinsellikCinsellik tek başına bir olgu değil Cinsellik sorunları bireysel değil toplumsal sorunlardır. Çözüm de birey ölçeğinde değil, toplum ölçeğinde bulunacak. Bir toplumun cinsel ideolojisi, o toplumun tarihinde, gelişme çizgisinde, kültüründe görülebilen ekonomik yapısının, buna bağlı sosyal dokusunun, buradan kaynaklanan değerler sisteminin yansıması onun için de toplumsal cinsel ideolojinin değişimi toplumun yapısal, işlevsel değişimine bağlı. Ama değişimden söz ederken sadece geleneksel çağdaş gibi karşıtlıkları koymak hem yanlış hem şaşırtıcı olacaktır.

Hamilelikte Cinsellik

Her iki yapıyı da olumlu olumsuz özellikleriyle anlayabilmek önemli, Geleneksel yapının neden cinsellik konusunda baskıcı olduğunu anlamaya çalıştık. Çağdaş toplumların insanı metalaştıran ekonomik sosyal yapısını da anlamamız gerekiyor. Ne gelenekselden bunalıp bugüne geçmeye çalışmak çözüm, ne de günümüzden bunalıp geleneksele sığınmak çözüm. Çözüm, insan için doğru olanı önümüze koyup onu gerçekleştirmekte. İnsanın insanı sömürmediği, egemenliklerin son bulduğu, çoğunluğun azınlığı ezmediği, kolektifin bireyi silmediği, refahın dünya yağmalanmadan arttırıldığı, yaratılan değerlerin insanca paylaşıldığı, insanın mutlu olduğu yeni dünya düzeni bulunacaktır.

Kadınlarda Cinsellik

Gene insanlar tarafından insanlar için, kendileri için bulunacaktır. İşte cinsellik de o zaman egemenliklerin aracı olmayacak, sömürü hedefi olmayacak, baskılardan kurtulacak, insanların kendi istekleriyle, kendi doğallıkları içinde mutlu olmak için yaşayacaktan bir iletişim biçimi olacaktır. Cinsellik konusunda bu bir özlem mi, bir hayal mi, gerçekleşecek bir öneri mi? O da bütün insanların, hepimizin kararı olacaktır. Doğrusu da bu değil mi?

Cinsel Güç Artırıcı kategorisine gönderildi | Yorum bırakın