Adet Döneminde Cinsellik

adet-doneminde-cinsellikAdet döneminde cinsellik isteği olursa bekar kadın bu durumu nasıl idare eder? Hiç kolay değildir. Her ay hormonların artışıyla be­raber ister gizli ister açıkça meydana gelen cinsel belirti­leri evli kadınlar zor çözümledikleri halde, bekar kadınlar için bu durum dayanılmaz hale gelir.

Adet Döneminde Cinsellik Nedir

Adet döneminde cinsellik nedeniyle kadınlar gerçekçilik­ten uzak ahlak anlayışı ile biyolojik durum bu alanda yüz yüze gelirler. Cinsel organların düzenli şekilde ve sık sık kullanılması gereken şekilde yaratıldığını hiç kimse yadsıyamaz. Eğer cinsel yaşamın tek amacı üreme olsay­dı, cinsel organlarımızın üstünde bu derece durulmazdı.

Adet Döneminde Cinsellik Olur Mu

Nesillerin süre gelmesini sağlamak gereği duyulsaydı, bu­nu kolayca kullanılabilen, basit cinsel organlarla yerine ge­tirebilirdik. On yıl süreyle yılda bir kez kullanılıp, aliminyum bira kutuları gibi bir köşeye fırlatılabilen şekilde ya­ratılırdı. Tanrıya şükür böyle yaratılmamışız. Adet döneminde cinsellik isteği doğal bir istektir ve olmaktadır.

Yirmibirinci Yüzyılda Doğum Kontrolü

yirmibirinci-yuzyilda-dogum-kontroluYirmibirinci yüzyılda doğum kontrolü nasıl yapılacaktır? Uzun süreli doğum kontrolünde, doğum kontrol hapları, rahim içi araçlar, diyafragma, kondom ve günümüzde kullanılan tüm öteki doğum kontrol yöntemleri balinalı korseler gibi geçmişte kalacaktır. Bedenin bakterilere, virüslere ve öteki yabancı proteinli maddelere karşı kendini koruma mekanizmasından (immünoloji) yararlanmada görülen büyük atılım gözönüne alındığında, etkili ve zararsız yirmibirinci yüzyılda doğum kontrolü için son çözümün bağışıklık (immünoloji) alanında bulunacağı söylenebilir. Bugün bazı kadınların ve erkeklerin sperm antikoru oluşumu nedeniyle kısır olduklarını biliyoruz.

Doğum Kontrolü Nedir

Ayrıca, spermlerin antikor oluşumunu uyarabilen protein yapısında maddeler olduğunun bilinmesi, yirmibirinci yüzyılda doğum kontrolü için bir gün spermlere karşı aşı geliştirilmesi olasılığının gerçeğe dönüşebileceği umudunu doğuruyor. Erkeklerde böyle bir aşı spermleri hareketsizleştirilebilecektir. Kadınlarda ise spermlere karşı aşı spermleri tahrip ederek yumurtanın döllenmesini önleyebilecektir. Böylece, hormonal faaliyete dokunulmamış olacak, ovulasyon normal seyrini izleyecek, doğum kontrol haplarının ve rahim içi araçlarının günümüzdeki istenmeyen yan etkilerinden kurtulunacak ve etkileri sınırlı olan öteki bazı kontraseptif yöntemlere başvurma zorunluluğu kalmayacaktır.

Doğum Kontrol Yöntemleri

Yirmibirinci yüzyılda doğum kontrolü için bir adım ileri gidersek, uzun süre etkili antisperm aşılarırı dört beş yılda bir yapılmasıyla, vazektomi, tüplerin bağlanması ya da öteki kısırlaştırma işlemlerine gerek kalmayacaktır. Araştırmaların sürdürülmesiyle, kuşkusuz istendiğinde bu sürecin nasıl tersine çevrileceği konusunda bugün karşı karşıya kalınan çıkmaz da aşılacaktır. Hem kadınlar, hem de erkekler İçin şu kadar ay ya da yıl için etkili olan ve dört ile altı hafta içinde bir antisperm aşıyla etkisizleştirilebilen bir antisperm aşı bulunacaktır. Bağışıklık tekniklerindeki ilerlemeler birçok önemli hastalığın kontrol altına alınmasında da giderek artan önemde bir rol oynayacaktır. Yirmibirinci yüzyılda doğum kontrolü günümüzdeki yöntemlere göre çokdaha fazla basitleşecektir.

Kadının Orgazma Ulaşması

kadinin-orgazma-ulasmasıCinsel birleşme sırasında kadının orgazma ulaşması neden önemlidir? Bu soru her zaman insanlar tarafından merak konusıu olmuştur. Her modern kadın insanlann sahip olduğu en büyük duygusal deneme olan kadının orgazma ulaşması hakkı vardır.

Kadınlarda Orgazm Anı

Bu sonsuz bir yolculuktur. Uyuşturucu madde kullanan­ların kendilerinden geçip, havalara uçmak için ümitsiz­ce çırpınışları, orgazmın bir insanda yarattığı derin neşe ve mutluluk duygusu ile kıyaslanamaz. Hiç bir erkek bi­linçli olarak, bir kadının en doğal hakkı olan kadının orgazma ulaşması zevkinden onları yoksun bırakmak istemez.

Kadınların Orgazm Olması

Yalnızca bilgi yetersiz­liği, yanlış anlama, kadınları kendi istekleriyle cinsel mut­luluktan yoksun bırakmaya yol açar. Bu nedenle kadının orgazma ulaşması için partnerlerin uyumu ve cinsel bilgi son derece önemlidir.

Rahim Kanserinin Tedavisi

rahim-kanserinin-tedavisiRahim kanserinin tedavisi nasıl yapılır? Burada da, kesin tedavi hastalığın yayılma derecesine ve kadının genel bedensel durumuna bağlıdır. Genellikle esas olarak cerrahi tedavi uygulanır. Rahim kanserinin tedavisi için koşullara bağlı olarak da ameliyattan önce ya da sonra radyoterapi uygulanır.

Rahim Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır

Endometrium kanserinde cerrahi müdahale, hem rahim ve serviksin (tam histerektomi), hem de tüplerin ve yumurtalıkların (salpengoooforektomi) alınmasıdır. Yumurtalıkların çevresinde tümör hücreleri gizlenebileceğinden ve östrojen uyku halindeki endometrium kanseri hücrelerini uyarabileceğinden, yumurtalıkların alınması zorunludur. Bu yüzden, rahim kanserinin tedavisi görmüş kadınlarda östrojen ikame tedavisi tavsiye edilmemektedir.

Rahim Kanserinin Tedavisi Var Mı

Yine de, kanser çok erken safhada farkedilmişse, çok yerel ise ve tümüyle alındığına inanılıyorsa, bazen genç yaştaki kadınlarda şiddetli menopoz belirtilerini kontrol altına almak ve rahim kanserinin tedavisi için uygun dozlarda östrojen veren doktorlara rastlanmaktadır. İlginçtir ki, ileri safhalardaki bazı rahim kanserleri büyük dozda progesteron benzeri bir sentetik hormonla hızla geriletilebilmektedir.

Kadın Genital Organ Kanserleri

Kadın Genital Organ Kanserleriİnsan vücudundaki hiçbir organ kansere bağışık değildir. ABD’de her yıl yaklaşık 75 bin kadın genital organ kanserleri vakası saptanmaktadır. Ancak, habis gelişme ister servikse ilişkin olsun, ister rahime, yumurtalıklara, tüplere, vaginaya ya da vulvaya, kadın genital organ kanserleri tedavi edilebilir ve binlerce kadın buna tanık olabilir. Kanser araştırmasında atılan dev adımlarla, kanserin nedeni, tedavisi ve önlenmesi konusunda 1970’den bu yana önceki elli ila oranla çok daha fazla şey öğrenilmiştir.

Genital Organ Kanserleri Nelerdir

Bugün uzmanlar, bütünüyle normal hücrelerin nasıl ve neden kanserleştiği sırrının bizim yaşam süremiz içinde çözüleceğini düşünmektedirler. İnsanda görülen yüz kadar farklı kanser tipinden çoğunda virüslerin rol oynadığını gösteren çok sayıda kanıt vardır ve bu en yaygın kadın genital organ kanserleri olan serviks kanseri için de geçerli olabilir. ABD’de her yıl yaklaşık 7.400 kadın serviks kanserinden ölmekte ve yılda yaklaşık 16.000 yeni yaygın serviks kanseri vakası saptanmaktadır. Serviks muayenede çok kolay ulaşılabilen bir organken ve serviks kanserini teşhis etmek için servikal smear (yayma testi) gibi çok basit ve etkili bir yöntem varken, bu hastalıktan kadınların ölmesi gerçekten acıdır.

Kadın Genital Organ Kanserleri Tedavisi

Kadın genital organ kanserleri çoğu zaman muayene olma isteksizliği ve herhangi bir belirti olmamasının kanserin yokluğunu kanıtladığı gibi yanlış düşünceler, erken teşhisin önündeki en yaygın engeldir. Günümüzde ABD’de yalnızca 10 kadından 5’i düzenli smear testi yaptırmaktadır, işin kötüsü kadın genital organ kanserleri yakalanma olasılığı en fazla olan kadınlar, muayene parasız olduğunda bile düzenli aralıklarla muayene olmaktan en çok kaçınan kesimdir.

Kemoterapiyle Meme Kanseri Tedavisi

Kemoterapiyle Meme Kanseri TedavisiKemoterapiyle meme kanseri tedavisi nasıl olmaktadır? Kemoterapi sözcüğü, herhangi bir tıbbi sorunu ilaçla tedavi etme anlamına gelmektedir. Ancak uygulamada bu terim kansere karşı ilaçlarla habis bir hastalığı tedavi etmek anlamında kullanılır. Kemoterapiyle meme kanseri tedavisi esnasında bu ilaçlar iyileşme sağlamak ya da tümör yayılmasını kontrol altına almak için verilir. Bu ilaçların hepsi sitotoksik ajanlardır, yani hücre zehirleridir. Hücre metabolizmasına ve çoğalmasına müdahale ederek hücreleri tahrip ederler. Kanser hücrelerinde metabolizma (yapım-yıkım faaliyeti) normal hücrelerden daha hızlı olduğundan ve habis hücreler daha hızlı çoğaldığından, bu zehirler kanser hücrelerini daha çok etkiler.

Kemoterapiyle Meme Kanseri Tedavisi Nedir

Kemoterapiyle meme kanseri tedavisi konusunda bu ilaçların hiçbirinin öldürücü etkisi kanser hücreleriyle sınırlı değildir. Normal hücreleri de tahrip edebilirler. Ayrıca, bu ilaçların tedavi dozları toksik (zehirleyici) dozlarına çok yakındır. Bu da, kemoterapiyle meme kanseri tedavisi için gerekli ilaç miktarı ile gereğinden çok ilaç miktarı arasındaki emniyet kuşağının çok dar olması anlamına gelir. Sitotoksik ilaçların en kolay zarar verebileceği dokular kemik iliği, kan yapan öğeler, sindirim yolu ve ağız mukozasıdır. Dolayısıyla, bazen çok şiddetli kansızlık ve akkan (lökosit) hücrelerinin ve trombositlerin üretiminin engellenmesi ilaçların kesilmesini gerektirir. Bazı sitotoksik ilaçların sık görülen yan etkileri arasında mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, saç dökülmesi, deri döküntüleri ve ağız mukozasında .yaralar sayılabilir.

Kemoterapiyle Meme Kanseri Tedavisi Nasıl Olur

Gerçi bu yan etkilerin çoğu önceden tahmin edilebilir ve belli ölçüde kontrol edilebilir, ama kemoterapiyle meme kanseri tedavisi uygulanan tüm hastalar yakından izlenmeli, sık sık kan sayımı ve fizik muayene yapılarak ilaç tedavisinin dozu ve zamanlaması ayarlanmalıdır. Kemoterapiyle meme kanseri tedavisi hasta için son derece güç olacağı açıktır, ama birçok vakada hastalığın uzun süre için kontrol altına alınmasına, hatta iyileşmeye olanak verir. Tek bir ilaçla yürütülen tedavidense, kombine ilaç tedavisi, yani iki ya da daha fazla ilacın birlikte kullanılması bu bakımdan daha da etkilidir.

Fibrokistik Hastalığı

Fibrokistik HastalığıFibrokistik hastalığı nedeniyle özellikle, tek başına olan inatçı bir kütle fark edildiğinde asla ihmal edilmemesi gerekir. Kütle selim bir kiste benzeyebilir, ama yalnızca elle muayene ile kesin teşhis konulamaz. Ayrıca, aynı memede fibrokistik hastalığı mastitisle birlikte meme kanseri de varolabilir. Bazen tek ve büyük bir selim fibrokistik hastalığı başlangıç halindeki meme kanserinin üzerini örterek, kanserin palpasyonla erken teşhisini önleyebilir.

Fibrokistik Hastalığı Nedir

Bu nedenlerle, herhangi bir meme lezyonu söz konusu olduğunda kesin teşhis koymak önemlidir. Fibrokistik hastalığı memede neden olduğu rahatsızlık giderilebilir mi? Adet öncesinde sıvı birikimi nedeniyle fibrokistik bölgeler ağrılı ve hassas hale geldiğinde, adetten önceki hafta yemeklerde tuzu azaltmak ve geceleri memeleri dik tutan bir sütyenle yatmak çok yararlıdır. Fibrokistik hastalığı belirtileri daha şiddetliyse, memelere günde iki üç kere beş on dakika buz uygulamak gerekir.

Fibrokistik Hastalığı Tedavisi

Gerektiğinde idrar söktürücülerin kullanılması yararlı olacaktır. Son zamanlarda bazı şiddetli fibrokistik mastitis vakalarında Danazol adlı ilacın kullanılmasıyla rahatsızlığın büyük ölçüde giderilebildiği görülmüştür. Ancak, büyük bir kütle ya da kist olduğunda fibrokistik hastalığı için genellikle daha kesin bir tedavi gerekir.

Jinekolojik Muayene Korkusu

Jinekolojik Muayene KorkusuJinekolojik muayene korkusu neden olmaktadır? Sağlığımızın iyi olduğunu düşünsek bile, daima doktorun bir hastalık bulabileceğinden korkarız. Ama bu jinekolojik muayene korkusu her muayene için geçerli olan çok doğal bir duygudur. Daha önce hiç jinekolojik muayene olmadıysanız, sizi bilinmeyen ürkütür. Başıma ne gelecek? Canım yanacak mı? Daha sonra kanama mı olacak? Bakireliğim bozulmayacak mı?

Kadınlarda Jinekolojik Muayene Korkusu

Hele bazı heyecanlı arkadaşlarınızın anlattıkları öyküleri dinlediyseniz, jinekolojik muayene korkusu nedeniyle doktorla aranıza kalın bir duvar ören bir direnme duygusuna kapılırsınız. Gerçekten ne olup bittiğini, neden yapıldığını anlatıp, kuşkularınızı ve jinekolojik muayene korkusu gidermeme izin verin. Jinekolojik muayene hakkında daha çok şey bilmeniz, bu muayeneden hoşlanmanıza mı yol açacak? Elbette hayır. Ama hiç olmazsa rahatlarsınız.

Jinekolojik Muayene Korkusu Yenme

İlk jinekolojik muayenesinden sonra bir genç kızın dediği gibi, ‘yahu o kadar
da kötü değilmiş’ bile diyebilirsiniz. Jinekolojik muayeneye kimin ihtiyacı vardır? Bizim, sizin ve benim ihtiyacımız var. Kadın olarak dünyaya gelecek kadar şanslı olduğumuzdan, sağlıklı kadınlar olmak için elimizden geleni yapalım. Siz siz olun jinekolojik muayene korkusu nedeniye kontrollerinizi aksatmayın

Vajina Daraltma Operasyonu

Vajina Daraltma OperasyonuVajina daraltma operasyonu cinsel hayata etkileri nelerdir? Konu üzerine Profesör Doktor Erol Kışlaoğlu ile hoş bir sohbet şeklinde geçen röportajımız burada sizlerle. Soru: Bu durum cinsel hayatı da ciddi anlamda etkiliyor, değil mi? Erol Kışlaoğlu: Geçmiş yıllarda genital bölgeleri vücudun diğer organlarına göre geri planda bırakılmış kadınlar, genital bölge ile ilgili estetik kaygılarını ayıp ya da günah düşüncesiyle dile getiremiyorlardı. Kadının cinsel organından hoşnut olmaması cinsel fonksiyon bozukluklarına neden oluyor.

Vajina Daraltma Operasyonu Nedir

Kadınlar vajina daraltma operasyonu işlemini genellikle partnerlerinden utandıkları, ilişki sırasında özgüven eksikliği ve isteksizlik yaşadıkları, dar kıyafetlerle rahat edemedikleri ve ilişki sırasında acı çektikleri için tercih ediyorlar. Müdahale edilmezse bir süre sonra kadının özgüveni azaldığı için yavaş yavaş cinsellikten uzaklaşır ve bu durum çiftin mutluluğuna gölge düşürmeye baslar. Soru: Vajina daraltma operasyonu genellikle kimler tercih ediyor? Her yaştan kadına yapılabiliyor mu?

Vajina Daraltma Operasyonu Nasıl Yapılır

Erol Kışlaoğlu: Bu operasyonu cinsel hayatlarının yetersiz ve kalitesizliğinden şikayetçi olan kişiler tercih ediyor. Vajina daraltma operasyonu sonrasında bu hastaların cinsel hayatlarının düzeldiğini biliyoruz. Vajina daraltma operasyonu sonucunda esnek ya da genişlemiş vajina sıkılaştırılıyor. Böylece hem kadın hem erkekte ilişki sırasında duyarlılık hissi artıyor ve cinsel hazzı olumlu yönde etkiliyor.

Endometriozis Hastalığı

Endometriozis HastalığıEndometriozis hastalığı ilaçlar bırakılınca hastalık her an yeniden alevlenebilir. Bir başka deyişle, ovulasyon ve adetler başlayınca, endometriozis hastalığı alanları yeniden uyarılabileceği gibi, yeni alanlar da oluşabilir ve bunu eski dertlerin yinelemesi izler. Mide bulantısı, kusma ya da aşırı su tutulması ilaçların kesilmesini gerektirebilir.

Endometriozis Hastalığı Nedir

Endometriozis hastalığı tedavisinde yüksek dozda östrojen bileşimlerinin kullanılmasının sakıncalarından biri de, kan pıhtılaşması sorunları tehlikesinin artmasıdır. Ayrıca, hormon ilaçları kesildikten sonra ovulasyon ve adetlerin başlaması gecikebilir, bu da gebe kalmak isteyen kadınlar açısından sakıncalıdır.

Endometriozis Tedavisi

Özellikle Depoprovera zerkleri adetleri aylarca erteleyebilir. Bazı vakalarda, hormon tedavisi endometriozis hastalığı tedavi edemeyebilir ya da başka tıbbi nedenlerle kontrendike (kullanılması tıbben sakıncalı) olabilir. Yukarıda sözü edilen sorunlardan biri geçerliyse, bazı kadınlarda endometriozis hastalığı için çözüm Danazol olabilir.